بسمه تعالي

 

طرح درس روزانه

 

نام درس : علوم تجربي فصل 3                      پايه‌ي : چهارم ابتدايي           تعداد فراگيران : ........

موضوع درس : گياهان، موجودات پرارزش           روش تدريس : کارايي تيم       هدف کلي : اهميت گياهان

 

 

اهداف جزئي :

1ـ آشنايي فراگيران با اهميت گياهان مختلف

2ـ آشنايي فراگيران با قسمت هاي مختلف گياهان ( ريشه، ساقه، برگ، آوند، ... )

3ـ آشنايي فراگيران با ابزارهاي کشاورزي براي پرورش گياهان

4ـ آشنايي با علف هاي هرز

5 ـ آشنايي با شخم زدن و مدت و دفعات شخم زني

6 ـ آشنايي با فوايد شخم زني

7 ـ آشنايي با زيان‌ها و ضررهاي علف‌هاي هرز

8 ـ آشنايي با آفت‌هاي کشاورزي

9ـ آشنايي با چگونگي از بين بردن آفت ها

10ـ آشنايي با محصولات کشاورزي

 

اهداف رفتاري :

1ـ دانش آموز پس از تدريس به فوايد کشاورزي پي مي برد ( نگرش يا عاطفي )

2ـ ابزار آلات کشاورزي را مي‌تواند در حد توان نام ببرد و وظايف آن را توضيح دهد ( شناختي )

3ـ با فوايد شخم زني آشنا مي‌شود. ( نگرشي )

4 ـ چند نمونه از محصولات کشاورزي منطقه خود را معرفي مي‌کند يا نام مي‌برد ( شناختي )

5 ـ‌شيوه‌هاي از بين بردن آفات نظير علف هاي هرز و حشرات فراهم را نام مي برد . ( شناختي )

6 ـ آفت‌هاي کشاورزي را و زيان‌هاي آن ها را توضيح مي‌دهد. ( نگرشي ـ شناختي )

8 ـ تشويق به کاشت و پرورش يک گياه مورد خود علاقه خود مي‌گردد. ( مهارتي ـ‌ نگرشي )

9ـ کشاورزان زمين‌ها را چند بار در سال شخم مي‌زنند . ( شناختي )

10ـ کشاورزان زمين ها را در چه فصلي شخم مي‌زنند. ( شناختي )

11ـ در پايان يا وسط درس براي پاسخ دادن به سؤالات معلم يا سؤالات خود در مورد نيازهاي خود، حيوانات و ديگران به گياهان علاقه نشان دهند. ( نگرشي )

مدل کلاس

مدل کلاس به گونه‌اي باشد که افراد و اعضاي گروه با هم ديگر ميز کروي تشکيل دهند . و محيط آزمايشگاهي باشد.

 

وسايل مورد نياز

کتاب درسي ـ کاغذ A4 ـ وجود حداقل دو نوع گياه به هنگام تدريس در کلاس محل تدريس ـ آماده کردن دو سه نوع گياه علف هرز به صلاح ديد معلم

 

ارزشيابي آغازين ( ارزشيابي موجودي )

1ـ آيا گياهان زنده هستند و جزء موجودات هستند؟

2ـ گياهان را در کجا پرورش مي‌دهند؟

3ـ کسي که پرورش گياه انجام مي‌دهد چه نام دارد؟

4ـ کشاورزي يعني چه؟

5 ـ شخم زني، ابزارهاي شخم زني را بيان کنيد؟

6 ـ تا به حال به مزارع کشاورزي رفته‌ايد؟

7 ـ  ملخ را مي‌شناسيد يا ديده‌ايد؟

8 ـ آيا تاکنون ميوه کرم خورده ديده‌ايد؟

9 ـ کرم هاي کوچکي که در بعضي از ميوه ها مانند انجير، سيب، گيلاس يا زردآلو ديده مي شود را ديده‌ايد؟


 

ايجاد انگيزه :

1ـ آوردن بيل و داس و عکس و تصاويري از تراکتور و گاو آهن

2ـ پرسش اين سؤال از کودکان و فراگيران که آيا دوست داريد در آينده کشاورز شويد.

3ـ جلب کردن توجه دانش آموز با عکس‌ها و تصاوير مربوط به موضوع در کتاب درسي

 

ارائه درس :

مرحله اول :

1ـ يک متني را با عنوان مطالب زير که از قبل توسط آموزگار تهيه شده است به دانش‌آموزان ارائه مي‌شود.

2ـ اين متن را يک بار دانش آموزي که روان خواني خوبي دارد مي‌خواند و آموزگار در کلاس با نمادهاي جالب و با مثال‌هاي مطابق با مزاج فراگيران به آنها ارائه مي‌کند و بعد دانش آموزان خود صامت خواني مي‌کنند و در گروه با هم بحث مي‌کنند.

 

متن :

انسان هاي نخستين ريشه، برگ، ميوه و دانه هاي خوراکي را جمع مي‌کرد و مي‌خورد، او بعدها با خود فکر کرد که مي‌تواند گياهان مفيد و مورد نياز را پرورش دهد و براي زمستان خود هم، غذا نگه دارد و به پرورش دادن گياهان کشاورزي گفته مي‌شود که بيشترين مواد کشاورزي در مناطق روستايي صورت مي‌گيرد و شغل اکثر مردم روستاها کشاورزي است.

کشاورزان از هزاران سال پيش تاکنون، زمين را پيش از کاشتن شخم مي‌زنند. اين کار در ابتدا با دست انجام مي‌گرفت. بعدها انسان‌ها براي اين کار از گاو و اسب استفاده مي‌کردند. امروزه تراکتورها جاي جانوران را گرفته است. شخم زدن باعث مي‌شود تا خاک زيرورو شود و اکسيژن به لايه‌هاي زيرين برسد و باعث از بين رفتن علوفه‌هاي هرز مي شود.

 

علف هاي هرز :

وقتي زمين براي پرورش گياهان مناسب باشد، علف هاي زيادي در لابه‌لاي گياهان کاشته شده مي‌رويند که به آن‌ها علف‌هاي هرز گويند. علف‌هاي هرز باعث مي‌شوند که محصولات کشاورزي به خوبي رشد نکنند. براي از بين بردن علف‌هاي هرز آن‌ها را از ريشه مي‌کنيم.

آفت‌هاي کشاورزي

آفت‌هاي کشاورزي گاهي حشرات گياه خوار به طور دسته جمعي به مزارع حمله مي‌کنند و محصولات کشاورزي را مي‌خورند. آيا تاکنون ميوه‌اي کرم خورده ديده‌ايد؟ کرم هاي کوجکي که در بعضي‌ ميوه ها مانند انجير، سيب، گيلاس يا زردآلو ديده مي‌شوند، نوزاد حشرات اند.

براي دفع حشرات مزاحم يا آفت‌ها، از مواد حشره‌کش استفاده مي‌شود. اين مواد سمي هستند و مصرف زياد آن‌ها براي سلامتي انسان ضرر دارد. امروزه انسان‌ها، امروزه داشمندان در جست‌وجوي راه‌هاي بهتري براي از بين بردن آفت‌ها هستند. مثلاً از جانوراني مانند عنکبوت يا نوعي سوسک استفاده مي‌کنند که آفت‌ها را مي‌خورند.

مرحله‌ي دوم

در پايان متن معلم تعدادي سؤال با توجه به متن و کمي فراتر از متن مانند سؤالات زير طراحي مي‌شود. بين اعضاي تيم توزيع مي‌شود و از آن‌ها مي‌خواهيم که ابتدا به صورت فردي به سؤالات پاسخ دهند.


 

سؤالات

1ـ انسان‌هاي نخستين از چه قسمت‌هايي از گياهان را جمع کرده و مي خورند.

1ـ ريشه                   2ـ برگ                   3ـ ميوه          4 ـ دانه‌هاي خوراکي

2ـ به ..........1.............. گياهان مفيد ................2............... مي‌گويند.       1ـ پرورش دادن       2ـ کشاورزي گويند.

3ـ کشاورزان زمين را پيش از کاشتن ، ........................

الف ـ شخم مي‌زنند               ب ) سمپاشي مي‌کنند.  ج) علفهاي هرز را مي‌کنند.

4ـ شخم زدن چه فايده‌اي دارد؟

5 ـ شخم زدن با گاو بهتر است يا تراکتور؟

6ـ کشاورزان زمين ها را چند بار در سال و در چه فصلي شخم مي‌زنند؟

7ـ علف‌هاي زيادي در لابه‌لاي گياهان کاشته شده مي‌رويند که ................................ گفته مي‌شود.

8 ـ آفت‌هاي کشاورزي را تعريف کنيد؟

9 ـ براي دفع حشرات مزاحم يا آفت‌ها از چه چيزي استفاده مي‌کنند؟

10ـ امروزه دانشمندان در جست‌وجوي راه‌هاي بهتري براي از بين بردن آفت‌ها هستند آنها را نام ببريد.

P پس از پاسخگويي به سؤالات معلم برگه‌ها را جمع آوري کرده و نمره فردي آن ها را لحاظ مي‌کند.


 

مرحله‌ي سوم

معلم از فراگيران مي خواهد همان سؤالات را به صورت گروهي پاسخ دهد و نتيجه کار را در جدول زير بررسي مي‌کند.

تيم

تيم 1

تيم 2

تيم 3

پايين‌ترين نمره فردي

 

 

 

بالاترين نمره فردي

 

 

 

معدل نمرات فردي

 

 

 

معدل نمرات – نمره‌ي تيم

معدل نمرات – نمره‌ي آزمون

نمره‌ي تيم

 

 

 

 

100 ×  ـــــــــــــــــــــــــــــــ = کارايي

 

 

 

رتبه

 

 

 

رتبه پيشرفت

 

 

 

 

جمع بندي مطالب درسي ارائه شده :

1ـ انسان‌هاي نخستين در گذشته از ريشه و ساقه و برگ‌ها تغذيه مي‌کردند.

2ـ پرورش گياه را کشاورزي مي‌گويند و زمين قبل از کشت بايد شخم زني شود.

3ـ شخم زدن در گذشته با گاو آهن و امروزه با تراکتور انجام مي‌شود تا علف‌هاي هرز از بين بردند.

4ـ علف‌هاي هرز باعث مي شوند تا محصولات کشاورزي خوب رشد نکنند.

5 ـ حشرات مضري که به محصولات کشاورزي و مزارع حمله مي‌کنند آفت گويند.

6 ـ براي از بين بردن آفت‌ها از مواد حشره کش ها استفاده مي‌کنند.

 

تکليف مهارتي :

براي جلسه بعد هر کدام بنا به علاقه خود يک گياه گلداني کشت کند.

 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و چهارم فروردین 1389ساعت 19:57  توسط فرشادکاظمی  |